Jesteś zadowolona(y) z naszych usług?
Poleć je swoim znajomym - wpisz poniżej ich adres e-mail a my wyslemy zaproszenie w Twoim imieniu!

Zaproszenie

Gmina Jaworze aktywnie pozyskuje środki zewnętrzne stawiając tym samym na rozwój społeczno-gospodarczy. Jednym z mechanizmów finansowych, który od lat Gmina Jaworze skutecznie wykorzystuje są środki finansowe pochodzące z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Aktualnie w gminnych placówkach oświatowych realizowane są 2 projekty edukacyjne, w ramach których, w przeciągu 2 lat szkolnych, udział weźmie blisko 550 dzieci. Projekty o których mowa to m.in.:

 • Efektywna Fachowa Skuteczna edukacja przedszkolna w Jaworzu

Projekt współfinansowany w ramach PO Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa na realizację projektu została zawarta z Zarządem Województwa Śląskiego w dniu 30 września 2013r.
Wartość projektu to - 852 737,76 zł
Kwota dofinansowania – 724 827,10 zł
Kwota wkładu własnego – 127 910,66


Projekt realizowany jest w latach szkolnych 2013/2014 i 2014/2015 i skierowany jest do 240 dzieci w wieku 3-6 lat, w dwóch istniejących przedszkolach w Jaworzu.

Realizacja projektu przyczynia się do wzrostu liczby dzieci korzystających z usług edukacyjnych, uatrakcyjni i podniesie jakość realizowanych zajęć w placówkach przedszkolnych należących do Gminy Jaworze.„Efektywna Fachowa Skuteczna edukacja przedszkolna w Jaworzu"

Projekt jest odpowiedzią na realne, zdiagnozowane potrzeby dzieci i ich rodziców dotyczące zwiększenia stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej i rozszerzenia oferty edukacyjnej w dwóch istniejących przedszkolach samorządowych Gminy Jaworze, zgodnie z Polską Strategią Rozwoju Oświaty.
Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu liczby dzieci korzystających z usług edukacyjnych, uatrakcyjni i podniesie jakość realizowanych zajęć, wpłynie na wzrost świadomości rodziców. W efekcie realizacji planowanego projektu będą prowadzone zajęcia o wysokim standardzie edukacyjnym.

ZAJĘCIA W RAMACH DODATKOWEGO NABORU DZIECI W WIEKU 3-4 LAT:

 • zajęcia ogólnodydaktyczne dla 2 grup po 5 godzin w tygodniu dla 40 dzieci

ZAJĘCIA W RAMACH ROZSZERZENIA OFERTY EDUKACYJNEJ PRZEDSZKOLA POPRZEZ REALIZACJĘ ZAJĘĆ EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH:
 • język angielski
 • rytmika
 • gimnastyka korekcyjna
 • lekarz ortopeda
 • logopedia
 • basen
 • zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne
 • zajęcia teatralne
 • zajęcia taneczne
WYCIECZKI:
 • Leśny Park Niespodzianek,
 • Rudzica Strachy,
 • Górki Małe „Chlebowa Chata”,
 • Wesołe Miasteczko,
 • Park Miniatur,
 • Park Leśny,
WARSZTATY które obejmują:
 • spotkania z aktorem,
 • praca z gliną, papierem, sianem

AKTYWNE SOBOTY  zajęcia promocyjno-informacyjno-integracyjne dla dzieci oraz zaproszenie rodziców do wspólnej zabawy.

JAWORZAŃSKA JESIEŃ w AMFITEATRZE – konkursy, zabawy sportowe, rozgrywki rodzinne, udział w korowodzie dożynkowym

AKTYWNA ZIMA W JAWORZU gry i zabawy ogólnorozwojowe, kulig w czasie ferii zimowych

AKTYWNE LATO W JAWORZU gry i zabawy ogólnorozwojowe, organizacja 20 wyjazdów-wycieczek w czasie wakacji

Zgłoszeniami udziału w projekcie zajmują się Pani Jolanta Bajorek Dyrektor Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Jaworzu tel. (33) 8 172 156 oraz Pani Czesława Cybułka Dyrektor Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Jaworzu tel. (33) 8 172 168.

Zgłoszenia przyjmujemy od 26 sierpnia 2013 r.

Formularze zgłoszeniowe oraz deklaracje do pobrania w przedszkolach na stronie przedszkole.jaworze.pl w dziale POBIERZ ."Efektywna edukacja przedszkolna w Jaworzu"

Projekt pn. "Efektywna edukacja przedszkolna w Jaworzu" jest odpowiedzią na realne, zdiagnozowane potrzeby dzieci i ich rodziców związane z potrzebą zmniejszenia nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej i podniesienia poziomu usług edukacyjnych w przedszkolach wiejskiej Gminy Jaworze. W ramach projektu przewiduje się: -uruchomienie dodatkowego naboru, który obejmie 30 dzieci, które do tej pory nie uczęszczały do przedszkola, zaj. będą się odbywały w 2 gr. 2 x w tyg. po 3 godz., dzięki czemu rodzice będą mieli możliwość przekonania się o pozytywnych aspektach udziału dzieci w zajęciach w przedszkolach (j. ang., rytmika, wyjazdy i warsztaty). Dzieci nauczą się funkcjonowania w grupie, nawiążą nowe kontakty, nauczą się samodzielności, tolerancji i współpracy. -wydłużenie czasu pracy przedszkola o ok. 1,5-2,5 godz. poprzez zaoferowanie dodatkowych, atrakcyjnych zajęć dydaktycznych (również w dni wolne od nauki) -organizację całodniowych wyjazdów fakultatywnych i warsztatów edukacyjnych dzieciom już uczęszczającym do przedszkola.ZAJĘCIA W RAMACH DODATKOWEGO NABORU DZIECI W WIEKU 2,5-5 LAT:
- realizacja zajęć wychowania przedszkolnego w okresie IX 2010-VIII 2012
- 82 tygodnie (1 miesiąc wakacji):

 • język angielski -1 godz/tyg,
 • rytmika - 1 godz/tyg,
 • taniec -1 godz/tyg,
 • zajęcia ogólnodydaktyczne - 4 godz/tyg,
 • warsztaty edukacyjne - 4,
 • spotkania z twórcami ludowymi - 2,
 • spotkania z pisarzami - 2,
 • spotkania z aktorami - 2,
 • wycieczki - 4 wyjazdy.


ZAJĘCIA W RAMACH WYDŁUŻONYCH GODZIN FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA:

 • j. angielski (poznanie podstaw j. ang., nauka poprzez zabawę) -1 godz/tyg,
 • rytmika (rozwijanie zdolności muzycznych, sprawności ruchowych, umysłowych) - 1 godz/tyg,
 • gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna -skierowanie na zaj. po diagnozie lekarza ortopedy, korekta konkretnych wad postawy) - 1 godz/tyg,
 • basen (nauka pływania, oswajanie z wodą) - 1 godz/tyg,
 • zajęcia logopedyczne (po badaniach logopedy) poprawiające wymowę dzieci, ze szczególnym ukierunkowaniem na niwelowanie wad wymowy, w tym zaj. powiązane z ruchem, muzyką – mające wpływ na całokształt rozwoju dziecka) - 1 godz/tyg,
 • zajęcia plastyczno-techniczne - 1 godz/tyg,
 • zajęcia teatralne (rozwijające twórczość, inwencję dzieci, umiejętności manualne i konstrukcyjne) - 1 godz/tyg,
 • spotkania przedszkolaków z "zaproszonymi gośćmi" - 1 spotkanie/m-c,
 • "Aktywne soboty" (zajęcia promocyjno-informacyjno-integracyjne dla dzieci prowadzone nowatorskimi metodami (np. W. Sherborne, pedagogika zabawy Klanza, wykorzystanie chust animacyjnych, tuneli), zaproszenie rodziców do wspólnej zabawy. W okresie kwiecień-listopad zajęcia w ogródkach przedszkolnych-zabawy, konkursy, rozgrywki sportowe. We wrześniu kampania w ramach Jaworzańskiej Jesieni w Amfiteatrze – konkursy, zabawy sportowe, rozgrywki rodzinne, udział w korowodzie dożynkowym - 3 godz.
 • zajęcia profilaktyczno-wychowawcze „Spójrz inaczej-Klub Przedszkolaka” - komunikacja, współpraca w grupie, uczucia, dbanie o zdrowie - 1 godz/tyg,
 • zajęcia edukacyjno-rozrywkowe: - „Aktywna zima w Jaworzu” 2 tyg. w czasie ferii zimowych: gry i zabawy ogólnorozwojowe, kulig dla dzieci - 25 godz/tyg - „Aktywne lato w Jaworzu” 4 tygodnie w wybranym miesiącu wakacji: gry i zabawy ogólnorozwojowe, organizacja 10 wyjazdów/wycieczek - 25 godz


WYJAZDY FAKULTATYWNE i WARSZTATY EDUKACYJNE

 • organizacja 2 wycieczek/rok w ramach rozwijania edukacji regionalnej m.in.: Leśny Park niespodzianek w Ustroniu, Rudzica Strachy, Górki Małe „Chlebowa Chata”, Wesołe Miasteczko, Park Miniatur w Inwałdzie, itp
 • warsztaty edukacyjne obejmują spotkania z ciekawymi ludźmi - twórcami ludowymi (wyroby z gliny, papierowe cuda itp.) -2 spotkania/rok, aktorami - wyjazd do teatru - 2 spotkania/wyjazdy/rok


Zgłoszeniem udziału w projekcie zajmują się Pani Jolanta Bajorek Dyrektor Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Jaworzu tel. (33) 8 172 156 oraz Pani Czesława Cybułka Dyrektor Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Jaworzu tel. (33) 8 172 168 .W załączeniu przesyłam deklarację udziału w projekcie, której weryfikacją oraz przyjęciem zajmować się będą wyżej wymienione Panie Dyrektorki Przedszkoli.

Redakcja strony
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Jaworze © 2010, wszelkie prawa zastrzeżone, webcreator: strony internetowe ibisal.com