Jesteś zadowolona(y) z naszych usług?
Poleć je swoim znajomym - wpisz poniżej ich adres e-mail a my wyslemy zaproszenie w Twoim imieniu!

Cel projektu

„Efektywna Fachowa Skuteczna edukacja przedszkolna w Jaworzu”

Cel główny projektu
to zwiększenie dostępu oraz rozszerzenie oferty edukacji przedszkolnej dla 240 dzieci w dwóch istniejących przedszkolach gminy Jaworze w okresie od IX 2013 do VI 2015.

Cele szczegółowe projektu:

  1. Uruchomienie dodatkowego naboru dla 40 dzieci w wieku 3–4 lat, celem zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na terenie wiejskiej gminy Jaworze.
  2. Podwyższenie jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację zajęć edukacyjno – wychowawczych rozwijających podstawowe umiejętności i zainteresowania 240 dzieci w czasie 22 m-cy trwania projektu.
  3. Zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji przedszkolnej wsi względem miast poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola w trakcie realizacji projektu.

"Efektywna edukacja przedszkolna w Jaworzu"

Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i zwiększenie udziału 200 (85D i 115CH) dzieci w uczestnictwie w edukacji przedszkolnej poprzez dodatkowy nabór dla 30 dzieci (15D i 15CH) i wydłużenie godzin pracy przedszkola, organizację zajęć w dni wolne od pracy, wprowadzenie nieodpłatnych dodatkowych zajęć dydaktycznych w istniejących przedszkolach z terenu wiejskiej Gminy Jaworze.


Cele szczegółowe:
  1. zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 2,5-6 lat uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Jaworze,  
  2. ostosowanie oferty zajęć dydaktycznych do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym,
  3. umożliwienie  wszechstronnego  rozwoju  przedszkolaków  poprzez  wprowadzenie  dodatkowych zajęć,  
  4. pomoc  rodzic/opiekun  prawnyom w  opiece  nad  dziećmi  szczególnie  poprzez wydłużenie  czasu pracy  przedszkola,  organizację  zajęć w  dni wolne  od  pracy, wprowadzenie  nieodpłatnych  zajęć dodatkowych
  5. zmniejszenie  różnic  w  jakości  usług  edukacyjnych  pomiędzy  dużymi  ośrodkami  miejskimi  i  małymi  gminami  wiejskimi  poprzez  efektywniejsze  przygotowanie  dzieci  do  podjęcia  nauki  w szkole,  
  6. podniesienie  świadomości  rodzic/opiekun prawnyów na  temat korzyści wynikających z edukacji przedszkolnej,  
  7. poprawienie warunków prowadzonych zajęć wychowania przedszkolnego.
Redakcja strony
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Jaworze © 2010, wszelkie prawa zastrzeżone, webcreator: strony internetowe ibisal.com